rodejong.com is promoting

We come from hundreds of ethnic and language backgrounds, yet we are united by common goals.

We come from hundreds of ethnic and language backgrounds, yet we are united by common goals.

We come from hundreds of ethnic and language backgrounds, yet we are united by common goals.

Wir kommen aus den unterschiedlichsten Kulturkreisen mit Hunderten von Sprachen. Doch uns verbinden gemeinsame Ziele.

Vi kommer fra mange forskellige lande og taler i hundredvis af forskellige sprog, men vi er forenede af fælles mål.

Vi har olika etnisk bakgrund och talar många olika språk, men våra gemensamma mål förenar oss.

Vi har vidt forskjellig etnisk bakgrunn og snakker hundrevis av forskjellige språk, men fordi vi har felles mål, er vi et forent folk.

Nous sommes de toutes nationalités et cultures, nous parlons des langues différentes, mais nous avons des buts communs.

We zijn mensen met allerlei etnische en culturele achtergronden, maar we zijn verenigd door gemeenschappelijke doelen.

Wy binne minsken mei in ferskaat oan etnyske en kulturele eftergrûnen, mar ús mienskiplike doelen ferbine ús.

Please visit